Powered by Smartsupp

Referenční zakázka: Instalace klimatizací na celoroční vytápění 150 m2 haly

15.03.2024

V dnešní době, kdy se stále více klade důraz na energetickou účinnost a ekonomické využití stále dražších zdrojů, je volba správného vytápění klíčovým faktorem pro podniky i domácnosti. Nedávná instalace klimatizačního zařízení do haly o rozloze 150 metrů čtverečních představuje příklad vhodného přístupu k vytápění prostředí s ohledem na ekonomické faktory. Zákazník měl požadavek na co nejefektivnější vytápění této haly užívané k detailingu vozidel. Bylo potřeba zvolit řešení které zaručí účinné a ekonomické řešení a zároveň nebude mít vysoké pořizovací náklady.

Instalace klimatizačního zařízení do haly o rozloze 150 metrů čtverečních byla prováděna s důrazem na ekonomické vytápění celého prostoru. Zákazník vyjádřil požadavek na efektivní systém, který by dokázal udržet optimální teplotu v hale při co nejnižších provozních nákladech.

Po důkladné analýze prostředí a potřeb bylo rozhodnuto zvolit klimatizační systém který kombinuje vytápění a chlazení (i když primárním cílem zákazníka nebylo zajistit chlazení, je to v příjemných dnech významný bonus). Tato volba nabídla optimální řešení pro udržení příjemné teploty v hale bez vysokých nákladů spojených s tradičními topnými systémy (elektrická kamna, výkonné přímotopy apod.).

Technicky jsme pro tento prostor zvolili dvě zcela nezávislé splitové jednotky Sinclair Terrel, každá o výkonu 7,1/7,8 kW (chlazení / vytápění). Dohromady tak mají topný výkon přes 15 kW což je vzhledem k ostatním parametrům této stavby (zateplení, orientace na světovou stranu) zcela dostačující. Energetická třída těchto jednotek je pak A++/A+ a jde tedy o velmi ekonomický systém vytápění. Výhodou celého řešení je, že tyto jednotky jsou schopny vytápět až do -25 °C, takže i při tuhých mrazech se může zákazník na tento typ vytápění spolehnout.

Instalace začala důkladnou přípravou prostoru a provedením potřebných úprav infrastruktury. Poté byly umístěny venkovní a vnitřní jednotky vhodně tak, aby pokryly celou halu a zajistily rovnoměrné rozložení tepla. Důležitým faktorem bylo také správné dimenzování systému, aby byla zajištěna optimální účinnost a minimalizace energetických ztrát.

Po instalaci zařízení následovala důkladná kontrola a nastavení jednotlivých komponent, aby byla zaručena správná funkčnost a efektivita systému. Zákazník byl detailně seznámen s provozem a údržbou nového klimatizačního zařízení a obdržel veškeré potřebné informace pro správné využívání systému.

Zákazník si oblíbil také možnost ovládání jednotek přes aplikaci z mobilního telefonu, před příjezdem na dílnu si zákazník může na dálku zapnout topení či chlazení a mít tak příjemné prostředí v dílně již při příjezdu.

Výsledkem instalace bylo úspěšné zavedení ekonomického vytápění do haly, které splňovalo požadavky zákazníka na komfortní prostředí při minimalizaci nákladů. Nový klimatizační systém se stal klíčovým prvkem vytápění pro celou halu, poskytující optimální tepelný komfort v každém ročním období.

Navrhneme i řešení pro vaši halu či dílnu, kontaktujte nás!